Begroting 2020

Thema Werken en Ondernemen

Kernboodschap

"We willen middelen en kansen benutten voor een constante economische groei"

In Heerenveen willen we middelen en kansen benutten voor een constante economische groei. Er is voldoende werkgelegenheid en we willen zoveel mogelijk inwoners helpen aan passend werk. We voorzien in goede infrastructuur waar iedereen gebruik van kan maken en bevorderen innovatie.

We gaan aan de slag met:

  • Economische groei
  • Werkgelegenheid
  • Fatsoenlijk werk voor iedereen
  • Circulaire economie

In deze raadsperiode gaan we aan de slag met de onderstaande onderwerpen die zijn opgenomen in het hoofdlijnenakkoord.

Werken en Ondernemen

Investeren in nieuwe bedrijventerreinen zoals Klaverblad Noord-Oost

Meer inwoners hebben betaald regulier werk

Een pact sluiten tussen onderwijs, werknemers, bedrijfsleven en overheden

Het in samenhang uitvoeren van de Wsw en de Participatiewet met relevante stakeholders

Experimenteren met andere vormen van werktoeleiding

Invulling en ontwikkeling van circulaire economie

Lasten, baten en saldo

bedragen x €1.000

Lasten

€ 1.457

0,9 %

Baten

€ 140

0,1 %

ga terug