Begroting 2020

Overzicht van te verstrekken subsidies

Gesubsidieerde instellingen

Begroting

Begroting

dienstjaar

dienstjaar

2019

2020

Evenementen

Subsidies

25.000

25.250

Subsidie aan marktproducenten

5.400

5.454

30.400

30.704

Cultuur

Bibliotheek: Inzet culturele samenwerking

30.950

31.260

Bibliotheek

973.196

982.928

Ateliers Majeur

677.361

684.135

Inzet culturele samenwerking

18.074

18.255

Museum Heerenveen

402.384

406.408

Museum Heerenveen - huur Heerenveense School vm V.V.V.

18.685

18.872

Museum Heerenveen - Frontoffice toeristische activiteiten

8.434

8.518

Museum Heerenveen - huur Stg. De Heerenveense School

14.443

14.587

Muziekkorpsen

13.554

13.690

Tomke - subsidie

2.794

2.822

AFUK - subsidie

4.716

4.763

Uur Cultuur - Stg. Keunstwurk

3.678

3.715

Comité Soarremoarre 8-11

202

204

Concert 4-5 koren CVF, TK en COV

1.010

1.020

Mannekoor Credo Oranjeconcert 27-4

505

510

Open monumentendag Oud Heerenveen

808

816

Subs.Cult.activiteiten kwetsbare inwoners

15.150

15.302

Herdenking 4-5 Akkrum

364

368

Herdenking 4-5 Raad van Kerken

828

836

Oranjewoud Festival

25.250

25.503

Museum belvedere

50.500

51.005

Stifting Akkrum Ald en Nij

677

684

Stifting Aldheidkeamer U. Bottema

677

684

Subsidie Bevorderen Amateurkunst

33.330

33.663

Monumentenstichting Boarnsterhim

22.765

22.993

Molen Welgelegen

15.700

15.857

Tjongermolen/De Fryske Mole

2.570

2.596

Molenstichting De Lege Midden Mellemolen

2.700

2.727

2.341.305

2.364.721

Jeugd

Scouting Van Maasdijk

1.025

1.035

Zomerspelweken Jubbega - Hoornsterzwaag

3.023

3.053

Tienerclub Aldeboarn

3.017

3.047

Jongerencentrum STAJ Akkrum

1.652

1.669

Spikerspulwike Akkrum

2.560

2.586

Jeugdraad De Regenboog

845

853

Onderwijsachterstandsmiddelen subsidies VVE

180.182

181.984

Middelen Wet taaleis

49.531

50.026

Reguliere peuteropvang

398.952

365.572

Voorschoolse voorzieningen peuters

180.754

182.562

Stichting maatschappelijk werk

571.944

577.663

Ontmoetingscentrum jonge ouders

31.714

32.031

Projectleiding CJG in de School

51.509

52.024

1.476.708

1.454.105

Maatschappelijke Dienstverlening

Expansiehal/Kompenije Jubbega

37.438

20.902

Plaatselijk Belang Oudeschoot

35.845

36.203

Subsidie Maatschappelijke organisaties

51.250

51.763

Ondernemersfonds

318.815

306.000

Centrummanagement

165.200

165.200

Subsidie regiomarketing

80.050

80.851

Wijk-en dorpsbudgetten (Marc en Annie)

69.300

69.993

757.898

730.912

Integrale veiligheid en crisisbeheersing

Bijdrage aan RIEC

5.555

5.611

5.555

5.611

Participatie

Vluchtelingenwerk 

133.588

134.924

Stichting Leergeld

145.000

146.450

Stichting Jeugdsportfonds

10.000

10.100

Stichting Jeugdcultuurfonds

3.000

3.030

De basis op orde

50.000

50.500

Bewustwording en communicatie

10.000

10.100

Participatiefonds voor volwassenen

110.000

111.100

Stichting Urgente noden

7.530

7.605

Steunpunt De Barones

78.578

79.364

Voedselbank

26.634

26.900

574.330

580.073

Sport

Subsidie Heerenveens Skutsje

1.510

1.525

Subsidie Skutsje Akkrum

1.510

1.525

Subsidie Samen onderweg

2.146

2.167

Subsidie Topsport Noord

42.743

43.170

Subsidie Buurtsportcoaches (v/h Combinatiefuncties)

486.063

490.924

Subsidie UT-Hal Akkrum

30.805

31.113

Subsidie Sportstad/ Thialf

16.000

16.320

580.777

586.744

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Stichting Caleidoscoop

1.776.191

1.475.109

Humanitas

3.751

3.789

Cosbo

4.677

4.724

Tumba

19.336

19.529

Slachtofferhulp

9.696

9.793

Stg. Present

5.126

5.177

Julia Jan Wouters-hospice

23.281

23.514

Dorpshulp Haskerdijken - Nieuwebrug

555

561

LHBTIQ en emancipatiebeleid

20.000

20.200

Mantelzorg en vrijwilligerswerk - Subsidie

198.719

270.688

Leefbaarheid en Meedoen

69.212

69.904

Maak het!

82.010

82.830

Caleidoscoop coordinatie buurtbemiddeling

13.078

0

Subsidie Fier Fryslan

30.134

30.435

GGZ Mind-up

52.672

53.199

2.308.438

2.069.452

Totaal budgetten gesubsidieerde instellingen

8.075.411

7.822.322

ga terug