Begroting 2020

Thema Zorg en Welzijn

Financiën thema

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Totaal Lasten

-88.453

-87.362

-86.694

-87.154

Totaal Baten

22.492

21.294

21.296

21.299

Saldo

-65.962

-66.068

-65.398

-65.855