Begroting 2020

Thema Wonen en Leven

Financiën thema

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Totaal Lasten

-43.943

-45.330

-45.905

-44.874

Totaal Baten

13.702

15.431

15.382

13.406

Saldo

-30.241

-29.899

-30.523

-31.468