Begroting 2020

Thema Werken en Ondernemen

Financiën thema

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Totaal Lasten

-1.457

-1.274

-1.181

-1.192

Totaal Baten

140

140

140

140

Saldo

-1.317

-1.134

-1.041

-1.052