Begroting 2020

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam

Financiën thema

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Totaal Lasten

-15.552

-16.081

-16.082

-16.475

Totaal Baten

14.769

15.180

15.608

15.990

Saldo

-783

-901

-474

-486