Begroting 2020

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam

1. Formatie duurzaamheid

Dit onderwerp betreft het omzetten van tijdelijke functies in structurele formatie voor het uitvoeren van het duurzaamheidsprogramma.

Advies

1. Structurele middelen beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de formatie (totaal 4 fte) voor duurzaamheid.

Argumenten

1. Uitbreiding van de vaste formatie biedt zowel op korte als lange termijn voordelen. We kunnen zo intern kennis en specialisme opbouwen. Deze kennis kunnen we de komende jaren goed gebruiken bij het opstellen van plannen van aanpak rond aardgasvrije wijken en dorpen. Naast dit voordeel op de korte termijn geldt dat formatie-uitbreiding kwaliteit biedt bij de uitvoering van de plannen.

2. Voor een deel van de werkzaamheden verwachten we op termijn compensatie in de algemene uitkering vanuit de Rijksoverheid.

Kanttekeningen

Zonder structurele formatie-uitbreiding zullen we veel meer werk bij adviesbureaus
moeten uitzetten. Nadeel daarvan is het weglekken van kennis zodra de klus is afgerond. Daarnaast worden bureaus op dit moment al overvraagd. Dat zorgt voor vertraging en kwaliteitsverlies. Gezien de langetermijnopgave van duurzaamheid – en dan specifiek de energietransitie – is dit niet gewenst.

Wat mag het kosten?

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Formatie duurzaamheid

-373

-373

-373

ga terug