Begroting 2020

Financieel perspectief totaal

Meerjaren begroting structureel

2020

2021

2022

2023

Begroting

-365

1.751

2.640

2.033

Totale structurele mutaties

448

-580

-1.730

-1.219

Meerjarenbegroting structureel

83

1.171

910

814

Meerjaren begroting incidenteel

2020

2021

2022

2023

Begroting

-310

-1.178

-493

Totale incidentele mutaties

-1.310

-649

-247

-20

Meerjarenbegroting incidenteel

-1.620

-1.827

-740

-20

Dekking algemene reserve

1.537

656

-170

-794

Uitkomsten begroting

0

0

0

0

ga terug