Begroting 2020

Grondbeleid

woningbouw

 

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Totaal Lasten

     4.237

     3.899

     3.656

     2.885

Totaal baten

     3.635

     6.612

     7.196

     5.491

Saldo

      -602

     2.714

     3.540

     2.605

Verlaging onderhanden werk

      -622

     2.709

     3.511

     2.565

Resultaat

          20

             5

          29

          40

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Boekwaarde 1-1

   15.286

   15.908

   13.199

     9.688

Mutatie onderhanden werk

       622

   -2.709

   -3.511

   -2.565

Boekwaarde 31-12

  15.908

  13.199

     9.688

     7.123