Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Algemeen

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt de financiële positie van de gemeente beschreven. Ook moeten gemeenten hier enkele verplichte financiële kengetallen opnemen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing heeft u geregeld in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.

ga terug