Begroting 2020

Thema Samen met Inwoners

Kernboodschap

"Wij zijn ervan overtuigd dat de beste ideeën samen tot stand komen"

In Heerenveen luisteren we naar onze inwoners en we zijn ervan overtuigd dat de beste ideeën samen tot stand komen. Inwoners en ondernemers hebben de ruimte om zelf met plannen en voorstellen te komen. Daar helpen we bij. We zoeken naar mogelijkheden om regels te versoepelen of te verminderen.

We gaan aan de slag met:

  • Nieuwe lokale democratie en Maak Het!
  • De Omgevingsvisie
  • Het thematisch raadsakkoord

In deze raadsperiode gaan we aan de slag met de onderstaande onderwerpen die zijn opgenomen in het hoofdlijnenakkoord.

Samen met inwoners

* Samen met inwoners de in het Hoofdlijnenakkoord genoemde doelen uitvoeren.
  Communicatieve ondersteuning van de initiatieven.

   Onderzoeken en toepassen van versoepeling of verminderen van regels.

* Organiseren van participatietrajecten bij (grote maatschappelijke) projecten.

* Voortzetten van experimenten om te leren van verschillende vormen (Zoals Maak Het!
  en Buitengewoon De Greiden).

   Realiseren en uitvoeren van de Omgevingsvisie en Omgevingswet.

De onderwerpen die zijn aangeduid met een * hebben een relatie met het thematisch raadsakkoord.

Lasten, baten en saldo

bedragen x €1.000

Lasten

€ 6.964

4,4 %

Baten

€ 0

0,0 %

ga terug