Begroting 2020

Thema Financiën en organisatie

Kernboodschap

"Er is financiële ruimte om samen invulling te geven aan dat wat wij belangrijk vinden."

De vijf eerste thema’s geven de belangrijkste speerpunten voor de aankomende vier jaar aan. In het thema Financiën en organisatie vertalen we onze keuzes in cijfers. Dit doen we op hoofdlijnen en met de kennis die we nu hebben. Er is financiële ruimte om samen met de gemeenteraad en inwoners invulling te geven aan dat wat zij belangrijk vinden.

We gaan aan de slag met:

  • Lastendruk
  • De organisatie is klaar voor de toekomst

Lasten, baten en saldo

bedragen x €1.000

Lasten

€ 3.209

2,0 %

Baten

€ 108.476

68,0 %

ga terug