Begroting 2020

Thema Samen met Inwoners

Financiën thema

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Totaal Lasten

-6.964

-6.840

-6.897

-6.892

Totaal Baten

Saldo

-6.964

-6.840

-6.897

-6.892