Begroting 2020

Thema Financiën en organisatie

Financiën thema

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Totaal Lasten

-3.209

-3.854

-592

-529

Totaal Baten

108.476

108.696

104.926

106.282

Saldo

105.266

104.842

104.333

105.753