Begroting 2020

Thema Financiën en organisatie

Indicatoren

Indicatoren

Indicatoren

Eenheid

Jaar

Heerenveen

Nederland

Bron

Gemiddelde woonlasten éénpersoons huishoudens

2019

664

669

COELO

Gemiddelde Woonlasten meerpersoons huishoudens

2019

761

739

COELO

Gemiddelde WOZ waarde woningen

 x €1.000

2018

200

230

Statistiek wet onroerende zaken