Begroting 2020

Thema Wonen en Leven

Indicatoren

Indicatoren

Indicatoren

Eenheid

Jaar

Heerenveen

Nederland

Bron

Ziekenhuis opname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig

%

2015

6

8

VeiligheidNL

Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser

%

2015

11

9

VeiligheidNL

Nieuwbouw woningen

aantal per 1000 woningen

2016

4,4

7,2

ABF- Systeem voorraad

Demografische druk

%

2019

60,2

53,9

CBS- bevolking statistiek

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2018

1,3

2,2

Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2018

3,7

4,8

Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2018

1,5

2,5

Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

3,8

4,8

Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Indicatoren

Omschrijving

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen dat leidt tot ziekenhuisopname.

Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen dat leidt tot ziekenhuisopname.

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Jongeren met delict voor rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).