Begroting 2020

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam

Indicatoren

Indicatoren

Indicatoren

Eenheid

Jaar

Heerenveen

Nederland

Bron

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2017

139

174

CBS- statistiek huishoudelijk afval

Hernieuwbare elektriciteit

%

2017

6,4

16,9

Rijkswaterstaat klimaatmonitor

Indicatoren

Omschrijving

Hernieuwbare elektriciteit

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.