Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen is voldoende

Het weerstandsvermogen is toereikend om de financiële gevolgen van risico’s te kunnen opvangen. Op basis van het risicoprofiel van de gemeente Heerenveen bedraagt het benodigd weerstandsvermogen € 23,5 miljoen.

De risico's van de grondexploitaties worden buiten Naris om berekend. Dit betekent dat het totale benodigde weerstandsvermogen bestaat uit het benodigd weerstandsvermogen grondexploitaties én het overige benodigd weerstandsvermogen uit Naris.

Het beschikbare weerstandsvermogen gedeeld door het benodigde weerstandsvermogen op basis van het risicoprofiel vormt de ratio van het weerstandsvermogen.
Deze ratio wordt aan de hand van tabel 1 beoordeeld.

Ratio

Waardering

Betekenis

>2

A

Uitstekend

1,4 – 2,0

B

Ruim voldoende

1,0 – 1,4

C

Voldoende

0,8 – 1,0

D

Matig

0,6 – 0,8

E

Onvoldoende

< 0,6

F

Ruim onvoldoende

Tabel 1: Beoordeling ratio weerstandsvermogen

De gemeente streeft naar een voldoende weerstandsvermogen (waarderingscijfer C). Dit omdat bij de berekening van het benodigd weerstandsvermogen rekening wordt gehouden met een verhogende factor. De ratio en de waardering van de gemeente zijn weergegeven in afbeelding 1. Deze ratio is exclusief de algemene reserve.

Beschikbare weerstandsvermogen € 23.500.000

Ratio =

= 1

Benodigd weerstandsvermogen € 23.500.000

Waardering en betekenis : C

Afbeelding 1: Actuele ratio en waarderingscijfer

Het risicoprofiel (per augustus 2019) van de gemeente Heerenveen, exclusief de risico's van de grondexploitaties, kan over verschillende categorieën (labels) worden verdeeld.
Dit is weergegeven in afbeelding 2.

Afbeelding 2: Risicoprofiel verdeeld over labels

Op basis van het risicoprofiel wordt een risicosimulatie (een berekening van het benodigd weerstandsvermogen) uitgevoerd.
Het weerstandsvermogen bij 90% zekerheid (en factor 1,4) komt op:
1. Weerstandsvermogen grondexploitaties    €   5,9 miljoen
2. Weerstandsvermogen Naris          € 17,6 miljoen

Totaal       € 23,5 miljoen