Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

Het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater (regen-, grond- en afvalwater) dragen bij aan de volksgezondheid en een goede woon- en werkomgeving.

Gemeentelijke Watertakenplan
Het beleidskader voor het onderhoud van de riolering is het Gemeentelijk Watertakenplan. Actuele ontwikkeling is het anticiperen op klimaatontwikkeling. Daarvoor moeten we inspelen op hevigere regenval in korte tijd, droogte en hogere temperaturen. De kosten voor beheer, onderhoud en investeringen worden gedekt uit de rioolheffing. Het huidige Watertakenplan loopt tot en met 2020 en wordt in 2020 geactualiseerd.