Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Het beheer en onderhoud van gebouwen gebeurt op basis van het gebouwenbeheersysteem (Systematisch Onderhoud). Het beleidskader is het in stand houden van de gebouwen en installaties. Het gebouwenbeheersysteem ondersteunt ook het planmatig onderhoud aan de gemeentelijke gymnastieklokalen en sporthallen. Huidige ontwikkeling is het optimaliseren van het beheer en onderhoud, zoals de verduurzaming van gebouwen om aan de hedendaagse en toekomstige eisen te voldoen.

Overheidsgebouwen

Overheidsgebouwen moeten vanaf 2023 minimaal Energielabel C hebben. Vanaf 2030 moet 50% van de gemeentelijke gebouwen energieneutraal zijn. In 2050 moeten alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal zijn.
Bij toekomstig beheer en onderhoud en de vervanging van technische installaties houden we hier rekening mee. De toekomstige budgetten moeten hierop worden aangepast, waarop wij anticiperen.
Inmiddels zijn we gestart met een werkgroep "duurzaamheid gebouwen". Per gebouw inventariseren we de uit te voeren maatregelen en bijbehorende kosten om aan de rijksverplichting en gemeentelijke ambitie te voldoen. Op basis van deze inventarisatie maken we een voorstel voor gefaseerde uitvoering.