Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Sportvelden en bijbehorende gebouwen

De gemeente onderhoudt de gemeentelijke sportvelden. Bij sommige sportvelden zijn de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden overgedragen aan de verenigingen. Hiervoor ontvangen zij jaarlijks een vergoeding van de gemeente.

Sportvelden
Voor de sportvelden is de meerjarenonderhoudsplanning “Actualisatie nulmeting sportvelden Heerenveen” van 6 januari 2016 het uitgangspunt. De financiële dekking van de benodigde onderhoudsmaatregelen is geregeld in het product Sportaccommodaties in de begroting en in de Voorziening Sportvelden. In dit budget zijn ook de periodieke renovatiekosten van de natuur- en kunstgrasvelden en van de kunststofatletiekbaan opgenomen. Bij de vaststelling van het “Actualisatie Accommodatieplan Sport” op 23 juni 2016 heeft u besloten dat beheer en onderhoud van de sportvelden bij de gemeente blijft.

Onderhoud was- en kleedgebouwen
Het beleid (“Actualisatie Accommodatieplan Sport” d.d. 23 juni 2016) is er opgericht de was- en kleedgebouwen in eigendom over te dragen aan de hoofdgebruikers van het betreffende sportcomplex. In 2018 zijn de laatste was- en kleedgebouwen overgedragen aan v.v. Mildam en v.v. Nieuweschoot. Wij zijn daarmee formeel geen eigenaar meer van een was- en kleedgebouw binnen onze gemeente.

Uitbreiding en/of vernieuwing
Voor specifieke uitbreiding en/of vernieuwing van sportvoorzieningen (anders dan renoveren) wordt niet gereserveerd. Dit betekent dat hiervoor van geval tot geval een investeringskrediet nodig is, waarvan de lasten in de begroting worden verwerkt. Bij de vaststelling van eerder genoemde “Actualisatie Accommodatieplan Sport” heeft u besloten dat, bij verzoeken voor dergelijke investeringen in sportaccommodaties, een vereniging in principe 1/3e van de werkelijke kosten (mee)betaalt.