Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Informatiemanagement en ICT

De basis ICT laten wij onder kapitaalgoederen vallen. Daaronder liggen onderhoudscontracten en een investeringsplan. Dat de vervanging van software voor primaire, bedrijfsvoering, mid- en frontoffice processen niet onder kapitaalgoederen is opgenomen, is een bewuste keuze. Vervanging van deze software is namelijk afhankelijk van het functioneren daarvan, het aanbod van leveranciers, de wijzigingen in wet- en regelgeving en andere invloeden. Daar zit geen ritme van vervanging in. De kosten van vervanging van deze software kunnen omvangrijk zijn. Dit is als risico opgenomen in het weerstandsvermogen.

Investeringen 2020-2024 (x € 1.000)

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Software - kantoorautomatisering en systeemsoftware

 € 47

 € 508

 € 47

H&I - ICT werkplekken

 € 220

 € 26

 € 220

 € 211

H&I - randapparaten

 € 97

 € 15

 € 21

 € 9

H&I - netwerk & data

H&I - servers & storage

 € 250

 € 200

 € 34

 € 55

H&I - serverruimte

 € 10

 € 14

 € 20

H&I - spraak & beeld

 € 165

Totaal

 € 614

 € 236

 € 571

 € 363

 € 385