Begroting 2020

Bedrijfsvoering

1. Verbetering getrouwheid en/ of rechtmatigheid

Op basis van de bevindingen van de accountant, hebben we het format en de inhoud van de managementletter verder doorontwikkeld. Hieronder treft u per proces aan welke actie(s) we hebben ingezet.

Proces Jeugdzorg/WMO & Uitkeringen (Participatiewet)

Bevindingen van de accountant:

 1. Jeugdzorg/WMO & Uitkeringen (Participatiewet): Er is geen functiescheiding rondom het beheer crediteurenstamgegevens GWS (cliëntvolgsysteem).

  Opvolging: We dwingen functiescheiding nu af door de autorisatie binnen de programmatuur (algemene ICT beheersmaatregel). Dit is aantoonbaar via de autorisatietabel.
 2. Uitkeringen (Participatiewet): Er is geen zichtbare toetsing op toewijzing van uitkeringen.

  Opvolging: Bij toekenning toetsen we op dit moment op rechtmatigheid en juistheid met de Verbijzonderde Interne Controle (VIC). Binnen het project BasisOpOrde lichten we de procedures door en schrijven we ze op. We nemen de zichtbare collegiale toetsing op de toewijzing van uitkeringen daarin mee.
 3. Jeugdzorg/WMO: Er is geen zichtbare inhoudelijke toetsing op de toekenning van de zorg.

  Opvolging: Bij toekenning toetsen we op dit moment op rechtmatigheid en juistheid met de Verbijzonderde Interne Controle (VIC). Binnen het project BasisOpOrde lichten we de procedures door en schrijven we ze op. We nemen de zichtbare collegiale toetsing op de toewijzing van uitkeringen daarin mee.

Proces Frauderisicoanalyse

Bevinding van de accountant:

 1. Geen actuele frauderisicoanalyse.

  Opvolging:
  Frauderisco's zijn een onderdeel van de totale integrale risicoanalyse die wij toepassen. Dit krijgt vorm in de risicomanagementgesprekken die driemaal per jaar plaatsvinden. Wij hebben een checklist met 92 risicosoorten, waar frauderisico's één risicosoort zijn. Significante risico's, die zijn geïnventariseerd in dit proces, staan in Naris (risicomanagementsysteem). Op deze manier hebben we nu een gestructureerde inventarisatie van mogelijke frauderisico's en de beheersing daarvan. De controle op de beheersingsmaatregelen wordt onderdeel van de controles. Hierdoor krijgt het proces de juiste periodieke aandacht en wordt het proces door sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden geborgd.