Begroting 2020

Lokale Heffingen

Haven-, kade- en opslaggeld

Haven-, kade- en opslaggeld heffen we voor:

  • het innemen van ligplaatsen in de gemeentelijke industriehaven.
  • het gebruik maken van gemeentelijke kaden, oevers, aanlegsteigers of meerpalen.
  • het opslaan of hebben van goederen of voorwerpen op gemeentelijke kaden.

Dat heeft u geregeld in de Verordening op de heffing en de invordering van haven-, kade- en opslaggeld.