Begroting 2020

Lokale Heffingen

Leges

Voor, door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten worden (onder de naam leges) rechten geheven. Dit geldt ook voor de werkzaamheden verband houdend met het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument. Dat heeft u geregeld in de Verordening op de heffing en de invordering van leges.

Leges vergunningen bijzondere wetten
Een aantal legesbedragen hebben we aangepast in verband met kostendekking van de werkzaamheden. De opbrengsten blijven achter bij de begroting.
De evaluatie van het eerste jaar vindt plaats in 2020. De uitkomsten daarvan delen we met u.