Begroting 2020

Lokale Heffingen

Lijkbezorgingsrechten

We heffen rechten voor het gebruik van de begraafplaats en voor door ons verleende diensten in verband met de begraafplaats. Dat heeft u geregeld in de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten.
In de Verordening op de lijkbezorgingsrechten en de daarbij behorende tarieventabel, is de keuze voor het vastleggen van een grafrecht met meerdere mogelijkheden verfijnd.