Begroting 2020

Lokale Heffingen

Parkeerbelasting

We heffen parkeerbelasting voor het parkeren van een motorvoertuig en voor een parkeervergunning. Dat heeft u geregeld in de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting.