Begroting 2020

Lokale Heffingen

Reclamebelasting

In het centrumgebied van Heerenveen heffen we reclamebelasting. Dat heeft u geregeld in de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting. We houden de gemeentelijke perceptiekosten in op de opbrengsten. Wat resteert verstrekken we als subsidie aan de stichting Centrum Promotie Heerenveen. Het grootste deel van de opbrengsten is dus bestemd voor de evenementen in het centrum.
In 2019 evalueren we de werking van de stichting Centrum Promotie Heerenveen en de (opbouw van) tarieven van de reclamebelasting. Een eventuele wijziging van het tarief wordt te zijner tijd verwerkt in de verordening reclamebelasting. Voor de gemeente verloopt dit budgetneutraal.