Begroting 2020

Lokale Heffingen

Rioolheffing

We heffen een rioolheffing op alle percelen die direct of indirect zijn aangesloten op de riolering. Dat heeft u geregeld in de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing. Met deze rioolheffing op woningen en niet-woningen dekken we de kosten van onderhoud en vervanging van de gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater (hemel- grond en afvalwater) in de gemeente. In het door u in december 2015 vastgestelde Gemeentelijk Riolering Plan met bijbehorende kostendekkingsplan, is afgesproken dat de rioolheffing(en) elk jaar met 4,75% stijgen. Dit geldt voor woningen en niet-woningen.