Begroting 2020

Grondbeleid

Bedrijventerreinen

 

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Totaal Lasten

       885

     1.000

     1.004

       993

Totaal baten

     1.955

     1.542

     1.473

     1.144

Saldo

     1.069

       543

       469

       151

Verlaging onderhanden werk

       828

       343

       270

       -60

Resultaat

        241

        200

        199

        211

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Boekwaarde 1-1

     5.869

     5.041

     4.698

     4.428

Mutatie onderhanden werk

      -828

      -343

      -270

         60

Boekwaarde 31-12

     5.041

     4.698

     4.428

     4.488