Begroting 2020

Leeswijzer

In de documenten voor de planning en control en dus ook in deze begroting sluiten wij aan op de thematische indeling van het hoofdlijnenakkoord.

De thema’s van deze begroting zijn

 • Samen met Inwoners
 • Zorg en Welzijn
 • Wonen en Leven
 • Werken en Ondernemen
 • Toekomstbestendig en Duurzaam
 • Financiën en Organisatie

De opbouw

 • Structurele mutaties hoger dan € 50.000 en incidentele mutaties hoger dan € 100.000 zijn toegelicht met een Advies, Argument en Kanttekening.
 • Mutaties structureel lager dan € 50.000 en incidenteel lager dan € 100.000 zijn voorzien van een toelichting.
 • Elk thema begint met de kernboodschap en speerpunten uit het hoofdlijnenakkoord. Ook wordt verbinding gelegd met het Thematisch raadsakkoord.
 • De kernboodschap en de speerpunten zijn per thema vertaald naar beleidsdoelen en speerpunten.
 • De speerpunten zijn breder dan alleen het hoofdlijnenakkoord. Ook bestaande ambities en nieuwe ontwikkelingen staan hierin verwoord.
 • In de begroting zijn per thema, naast beleidsdoelen en speerpunten, ook de resultaten voor het specifieke begrotingsjaar worden opgenomen.
ga terug