Begroting 2020

Thema Zorg en Welzijn

Nadere toelichting indicatoren

Indicator bijstandsuitkeringen
Dit zijn cijfers uit 2018. In dat jaar heeft onze gemeente een enorme daling meegemaakt. Inmiddels zitten we op het Nederlandse gemiddelde.

Indicator werkloze jongeren
Dit zijn cijfers uit 2015. De hoge werkloosheid onder jongeren is inmiddels voorbij.
In augustus 2019 heeft in Nederland 4% van de mensen van 15-25 jaar een werkloosheidsuitkering. In onze gemeente zijn er in deze periode 37 mensen van 15-25 jaar werkloos. Dat is omgerekend 4,3%

Indicator niet-sporters
De gepresenteerde percentages komen uit een GGD-onderzoek. De GGD zet dit provinciaal uit en splitst dit tot op gemeentelijk niveau. Het aantal deelnemers aan de enquête per gemeente is beperkt. Als voorbeeld, in 2016 hebben maar 40 kinderen uit Heerenveen tussen de 12 en 8 jaar meegedaan. In Nederland doet gemiddeld 51,3% van de bevolking van 19 jaar en ouder minstens een keer per week aan sport. In onze gemeente is dat 51%. Hiermee scoort Heerenveen een positie in landelijke subtop. Verder is bekend dat In Nederland in 2018 gemiddeld 79% van de bevolking van 8 tot en met 12 jaar lid is van een sportvereniging. In onze gemeente is dat 85,2%.