Begroting 2020

Thema Wonen en Leven

Nadere toelichting indicatoren

Nieuwbouwwoningen
De belangrijkste reden voor het verschil is dat de woningvoorraad in andere delen van het land sneller groeit, omdat de vraag daar veel groter is dan het aanbod. Dit wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door 'de woningnood' in de Randstad.

Demografische druk
Dit percentage geeft de verhouding weer tussen de productieve leeftijdsgroep (20 – 64 jaar) en de niet-productieve leeftijdsgroepen (0 – 19 jaar) en 65+. Een demografische druk van 60,2 betekent dat op de 100 Heerenveense inwoners uit de productieve leeftijdsgroep er 60 staan uit de niet productieve leeftijdsgroepen. Als de demografische druk verbetert dan wordt het percentage lager, en als de demografische druk verslechtert dan wordt het percentage hoger. De gemeente Heerenveen wijkt wat af van de landelijke trend. De reden hiervoor is dat er in Heerenveen sprake is van een hogere grijze druk. Maar ook dat de leeftijdscategorie 20 tot 25 jaar relatief gezien kleiner is qua omvang dan landelijk gezien. Dat wordt voornamelijk veroorzaakt door de afwezigheid van Hbo- en Universitair onderwijs.