Begroting 2020

Thema Toekomstbestendig en Duurzaam

Nadere toelichting indicatoren

Indicator hernieuwbare elektriciteit

Bron van de cijfers:  hernieuwbare elektriciteit % jaar; 2017; bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor.
Heerenveen: 6.4
Landelijk: 16.9

Het relatief lage percentage is het gevolg van de volgende lokale situatie:

  • In Heerenveen hebben we eigenlijk geen windmolens (1 in Akkrum, 1 in Heerenveen Noord)
  • In Heerenveen hebben we tot op heden geen zonnepark
  • In Heerenveen hebben we geen afvalverbrandingsinstallaties
  • In Heerenveen hebben we 1 biomassa-installatie die elektriciteit produceert (Omrin)

Binnen het duurzaamheidsprogramma hebben we een aantal acties benoemd die een positieve invloed op het percentage zullen hebben:

  • Opzetten duurzaamheidsfonds (lokale initiatieven)
  • Realisatie duurzame opwek (o.a. zonneparken, inmiddels 4 vergund, 2 in behandeling)
  • Inzetten op zon op gebouwen (Freonen)
  • Inzetten op kleine windturbines

Daarbij moeten we er wel rekening mee houden dat de positieve gevolgen van bovenstaande acties pas vrij laat terug te vinden zijn in de landelijke cijfers: hier zit gemiddeld 2-3 jaar tijd tussen (nu cijfers van 2017).